A Kárpát-medencében a víz őselemének
géniusza az anyagi
világban is kivételes mennyiségben
és szinte végtelen minőségben van jelen.


A Kárpát-medencében a víz őselemének géniusza az anyagi világban is kivételes mennyiségben és szinte végtelen minőségben van jelen. Kevesen tudják, hogy több gyógyvíz fakad itt, mint az egész világon (nem is számolva a fakaszthatókat), ennek ellenére jó esetben csak az anyagi szinten és egyoldalú kommunikációra vagyunk csak képesek vele. Kétezer esztendő nem volt elég ahhoz, hogy az ember felfogja a víz mágikus erejét. Az emberi test „vize” (a testsúly 70–80%-a) és a sejtjeink molekuláinak 99,5%-a vízmolekula, amely hordozza a látható és láthatatlan világ minden jelenését és információját, („inFormációját”). Itt az ideje, hogy megtanuljuk hozzáigazítani a Földanya vibrációs minőségéhez a testünk vibrációs minőségét, mert mindkettő ugyanazon kozmikus dimenziókból ered. Ez a kapcsolat csak a vízzel együttműködve vagy a vízen keresztül lehet „számunkra való” és harmonikus.
A víz géniusza magát a teremtő igét közvetíti egészen a sejtmag ősgénjéig. Így a testünk intelligenciája összeköt bennünket a teremtés intelligenciájával. A víz fizikai teste össze van kötve az éteri tér vízével, így képes az emberi lélektest és mentális test megtisztítására is. Sajnos jelenleg még a gyógyvizek használatakor is jó esetben csak a víz fizikai testével van kapcsolatunk, mert az ember anélkül akar kapni, hogy adna is valamit. Elvárnánk, hogy gyógyvizeink meggyógyítsanak bennünket, ehhez azonban kapcsolatot kell teremteni a víz éteri részével is. Vissza kell kötni az eredeti forráshoz, a teremtéshez, a Teremtőhöz. A forráshoz kötés nélkül az élet nyomorúsággá válik, és nem fér az emberhez sem az angyali világ, sem szépség, sem bölcsesség, sem szellem.
Ha a fájdalmat csak a fizikai síkon akarjuk meggyógyítani, illetve megszüntetni, akkor semmit nem tettünk, mert a szellemi térben semmi nem történt. Ha az ember nem tudja, hogy mit is kéne tennie, akkor nem érett meg arra, hogy felfogja mi a dolga. Az élet maga a víz, ha zavaros és mocskos, akkor az élet maga is az. Ha tiszta és nyugodt, akkor az eget tükrözi. Vizeink jelenlegi állapota értetlenül éretlen tudatminőségünket tükrözi. A jövő embere és tudománya megszabadulva majd a materialista béklyótól, bizonyosan a víz felé fordul, mint az élet alapjához. A tiszta vízzel a víz igazi misztériumához juthatunk. A test és a lélek is a vízzel kötődik össze.
Tudni kéne, hogy az ember és a víz közt igen mély, a szereteten alapuló kapcsolat van. Időtlen idők óta mindig voltak és vannak avatottak, akik őrzik a víz misztériumát és mélyen tisztelve meghajolnak szentsége előtt. Meg kellene értenünk, hogy nem a fizikai létünk próbál lelki vagy spirituális életet is élni, hanem a lélek szerez tapasztalatot a fizikai világban. Ehhez pedig az életet hordozó tiszta víz kell. A valós teremtés felé való kitörés csak a vízen keresztül, a víz segítségével lehetséges.
A víz az élő sejtrendszerben egymásra épülő három szinten minden információra reagál és tárolja. Az első szint, az oszcillációs rezgés szintje a legfontosabb, mert ezen a szinten a víz a hordozó és a közvetítő elem a kozmikus és a tellurikus vibrációk közt, amelyek az anyagi világunkat messze meghaladják. Ezek a vibrációs minőségek az életerő és az egészség alapjai. A víz, mint elektromágneses üzenethordozó közvetít az összes élettani és anyagcsere-folyamatokban. Az összes sejt ultraibolya „lézervaku” villanásban informálja az összes sejtet, a sejtvizet használva közvetítő hordozóként a DNS (vagy AND) molekula helyreállításához.
Az energiavesztett, rendjét vesztett vagy szennyezett víz képtelen ezt megoldani, így sem az energia sem az információ nem kering, és nem jut el a sejtekhez. A víz a fiziológiai síkon a legismertebb. Ez a terepe a ma orvoslásának, annak ellenére, hogy ezt a területet a legnehezebb kézben tartani, mert az előző kettő függvénye, amelyeket az anyaghitű tudomány és orvoslás nem ismeri, sőt tagadja. Vagyis a fiziológiai (kémiai-fizikai) szinten a kutatásokra fordított összegek nem tudnak jelentősen javítani a népesség egészségi állapotán. Teljes képtelenség a milliónyi fiziológiai reakciót és anyagcsere-folyamatot kezelni vagy irányítani, pedig ezek a harmónia alapjai; ez pedig az elektromágneses vibrációjú rezgő világból táplálkozik. Ezt a területet a kutatások jelenleg nem érintik. (Olyan ez egyszerű példával élve, mintha egy igen bonyolult repülőgép minden alkatrészét megjavítanánk, de az üzemanyag tisztaságát figyelmen kívül hagynánk.)
Az említett három energetikai sík átjáró, találkozó, irányító és elosztó helye a víz. Csak a víz képes együtt venni, tárolni és továbbítani a sejteknek és a sejtek felöl jövő információt. Jelen pillanatban teljesen megtévesztjük a sejtjeinket a vezetékes víz minőségével és az ásványvizek tudattalan fogyasztásával. A sejtek működéséhez a legtisztább és legkevesebb anyagot hordozó víz kell, hogy a sejtek energiáit ne kössék le és őröljék fel a nem kívánt, szennyes vagy torz (amorf) anyagok, amelyek megakadályozzák a sejtközi finomenergetikai és információcserét. Az ásványvizek fogyasztása nemrég még hozzáértő orvosi felügyelet mellett nem haladhatta meg a 21 napot. Ezeknek a vízkúráknak sem az elemezhető ásvány- és nyomelemtartalom volt a lényege, hanem a víz hordozta finomenergetika, amely a hely földerőiből és kozmikus információkból áll össze. Palackozva az ásványok az energiájukat rövid idő alatt elveszítik és a szervezet számára idegen anyagként lassan eltelítik a sejt- és sejtközi vizeket.
Ha a vizet megfosztjuk lényegétől (kozmotellurikus erejétől), akkor civilizációs betegségeket hozza. A víz élet, de ha nem él, akkor nem hordozza önmagában az életet, akkor képes azt elpusztítani is. Az ember nem tud kilépni a bukás és az újrakezdés törvénye alól, amíg nem képes újraépíteni saját templomát. A lélek templomát, a testét újraépíteni az ember csak a víz szentsége előtti alázattal és meghajlással képes. A víz mindent „elmesél” a sejtjeinknek, amit tapasztalt, neki köszönhetően ismerhetjük meg a földi élet összes misztériumát. Az élet nem abban a vízben született, amelyet ma tömegek fogyasztanak, így természetes, hogy azt megtartani sem tudja. Amikor nincs víz, az élet várat magára, mint a sivatagban, amikor szennyezett, akkor az élet mocsárrá válik. Az összes azonnali gyógyulást hordozó szent kút vagy forrás évszázadok óta mutatja, hogy a tiszta és feltétel nélküli felajánlott hit jegyben járva a vízzel; a víz hordozta rezgésállapottal és tisztasággal egy pillanat alatt állítja helyre a test és a lélek felborult harmóniáját.

Kelt Vönöckön,
az Úr 2004. évében
Somlósi Lajos