Jogi nyilatkozat

 

Általános tájékoztatás

A jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A webhely és az azt alkotó aloldalak (a továbbiakban: együttesen honlap) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a honlapon közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek tartalmát. A Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint az általános szerződési és felhasználói feltételeket ezen a honlapon teszi majd közzé.

Ezen a honlapon a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést arra, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

A Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja ezt a honlap, valamint a hozzá kapcsolódó hardver és szoftver működési hibájára vagy illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá internetes vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

Tájékoztatjuk, hogy az itt elérhető https://zoldujsag.hu internet címmel rendelkező honlapot a
Kontroll Média Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-690668
Adószám: 12522875-2-43
Közösségi adószám: HU12522875
Székhely: Magyarország - 1122 Budapest, Városmajor u. 10.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.
KSH szám: 12522875-5814-113-01
E-mail cím: info@zoldujsag.hu

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

 

Szerzői jogok és iparjogvédelem

A honlapon megtalálható szerzői tartalmak - beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, a kialakítást, a szoftvereket, a képanyagot, az ábrákat, a hanganyagot, az audiovizuális anyagot, a felvételeket, a forráskódot és a tartalmat - a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak.

A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

A Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a honlapon megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak, és a Szolgáltató partnereitől származó külön megállapodás alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői- és iparjogvédelem nem a Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen honlapról a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.

 

Információk és tartalmak felhasználása

A honlap főként kereskedelmi célra, részben tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak. Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek és videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak, és nem minősülnek szaktanácsadásnak.
A honlapon közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 

A honlapon megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán a Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják. Ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége és felelőssége.

A honlapon megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, máshol nyilvánossá tétele kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A honlapon megjelenített szerzői tartalmakat a Szolgáltató előzetes és konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a honlapra történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A Szolgáltatótól eltérő, külső szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása szükséges.

A Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása - nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, MÉM-eket, montázsokat, összevágott és eredeti videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat -, amelyek a honlapon elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

Szigorúan tilos a honlap engedély nélküli felhasználása, valamint a honlaphoz kapcsolódó információk nem rendeltetésszerű felhasználása. A https://zoldujsag.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

 

Más oldalakra mutató linkek

A Szolgáltató elhelyezhet a honlapon harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, amiket a felhasználók tetszés szerint használhatnak. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről.

A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. A Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, árukkal, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.

 

A Zöld Újság honlapjára mutató linkek

Más webhelyeken a https://zoldujsag.hu honlapra mutató linkeket elhelyezni csak a Szolgáltató írásos engedélyével megengedett, kivéve a fenti "Információk és tartalmak felhasználása" című részben körülírt átvett szerzői tartalmakra történő szabályos hivatkozást. A honlapra vezető linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató vagy az oldalának hírnevében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy az oldalának hírnevében illetve működésében.

 

Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

 

A https://zoldujsag.hu honlap jelen Jogi nyilatkozata 2023. május 9-től hatályos.

 

A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.