Általános szerződési és felhasználói feltételek
ÁSZF

 

A magyar jog kikötése

A https://zoldujsag.hu internetcímen elérhető honlapot (a továbbiakban: honlap) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja a szolgáltatását, és a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre
- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

A jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok és időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

A weboldal üzemeltetője

A zoldujsag.hu honlap üzemeltetője:
Kontroll Média Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-690668
Adószám: 12522875-2-43
Közösségi adószám: HU12522875
Székhely: Magyarország - 1122 Budapest, Városmajor u. 10.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.
KSH szám: 12522875-5814-113-01

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 68700054-10521627
IBAN: HU78 6870 0054 1052 1627 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB

 

Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához
E-mail-ben: info@zoldujsag.hu
Telefonon: +36 70 611 2222
Az e-mailben érkező üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

Az általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

A jelen szerződési feltételek a honlapon elérhető szolgáltatásokra, a honlap felhasználására és a Zöld Újság előfizetésekre vonatkoznak.

A szerződés felei
Szolgáltató: a honlap üzemeltetője és a termékek eladója.
Felhasználó: a weboldalról az újságot megrendelő vásárló, valamint a weboldalt meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
Az ÁSZF a honlapon történő elhelyezésétől kezdődően hatályos, és határozatlan időre szól.

 

A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon megrendelhető újság használatáról és lényeges tulajdonságairól a Felhasználó a megrendelést megelőzően a weboldal "Tájékoztatás" menüpontjában tájékozódhat.
A Szolgáltató a weboldal felületén kizárólag újság előfizetést forgalmaz, más termék vagy szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség. A szerződéskötés nyelve magyar.

A honlapon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, és a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton, késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg a Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a termék áráról és a megrendelés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges korlátozásokról, az újság előfizetés használatának módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét esetben, akkor a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés céljából.

A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat a Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és az egyéb tájékoztatókat a Felhasználó a honlap alján található "Információk" cím alatti felsorolásban találja, ahonnan az egyes pontokhoz kapcsolódó tartalmakat a szövegek legalján egy link segítségével menthető formátumban letöltheti és ki is nyomtathatja, valamint az aktuális állapotában a honlapon itt mindig elérheti.

 

A vételár meghatározása

A termék aktuális áráról a weboldal "Tájékoztatás" menüpontjában tájékozódhat a Felhasználó. A terméknél feltüntetett ár bruttó fogyasztói ár, tehát fizetendő vételárként az általános forgalmi adóval megnövelt teljes összeg látható. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

A megrendelések visszaigazolásában a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is mindig a teljes, fizetendő összegükben szerepelnek. A weboldalon található termék árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgáltató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt termék árát nem befolyásolja.

Amennyiben a honlap felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (például "0" vagy "1" Ft-os ár, illetve az adott termék mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától jelentősen eltérő, például 1.000 Ft helyett az 100 vagy 10 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket téves áron értékesíteni, és ez esetben a hibás áron feltüntetett termékre vonatkozóan nem jön létre szerződés.
A Szolgáltató ilyenkor felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával, a helyes áron megrendelheti a terméket.

A Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, és ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldésekor, a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

 

A megrendelés leadása, visszaigazolása, és a szerződés létrejötte

A termék kiválasztása
A Felhasználó a weboldalon ismerheti meg a terméket és lényeges tulajdonságait. A megrendelni kívánt termék adatlapján található "KOSÁRBA" feliratú gombra kattintással a terméket egy virtuális kosárba rakhatja a Felhasználó. Amennyiben a Felhasználó több előfizetést kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

A megrendelés leadása és visszaigazolása
Felhasználó a megrendelését online adhatja le a http://online.zoldujsag.hu weboldalon az alábbiak szerint:
A Felhasználó a termék kiválasztása és kosárba helyezése után a honlap fejlécében található KOSÁR ikonra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. A kosár tartalmát mutató oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott előfizetés darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az "x törlés" feliratra kattintással a kosárból ki is veheti az adott terméket.

Ezután a "TOVÁBB A FIZETÉSHEZ" feliratú gombra kattintással a számlázási név, cím és e-mail cím, valamint a telefonszám megadása szükséges. Ugyanitt van lehetőség a fizetési mód kiválasztására is.
Adószámmal rendelkező adóalanyként (például gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, az adószám és a számlázási cím megadása is kötelező. Az adatok helyességéért és a valós adatok megadásáért a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

A "KOSÁR" menüpontban a jobb oldalon láthatóak a megrendelés összesített adatai, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege, azaz a Felhasználó által fizetendő összes költség.
A Felhasználónak lehetősége van a "RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE" résznél alul a hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szövegrész melletti jelölőnégyzetre kattintással feliratkozni a hírlevél szolgáltatásra. A feliratkozás önkéntes, annak elmaradása nem akadályozza a Felhasználót a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételében.
 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök
A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. A kosár tartalma, a megrendelés adatai és paraméterei bármikor ellenőrizhetők illetve változtathatók, vagy akár törölhetők is a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában a fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabbak bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

A Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a "MEGRENDELÉS" feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen a megrendelését. A Felhasználó  a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak az általa megadott e-mail címére. Amennyiben ez a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt leírt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, mert ez a visszaigazolás a Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép-európai idő szerint 08.00 órától 16.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik a Szolgáltatóhoz, akkor azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén - előre fizetés esetén a fizetendő összegnek a Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén - kell a Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

A szerződés létrejötte
A megrendelés feldolgozásának megkezdését követően a Szolgáltató - a megrendelés elfogadása esetén - e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének a Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás kézhezvételét követően teljesíti a fizetést, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket).
Az eltérő tartalmú visszaigazolásnak a Szolgáltató felé történő jelzését követően a Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, és indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben a Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

Upsell értékesítés
A rendelés lezárását követően - még annak elküldése előtt - a Szolgáltató felajánlhatja a Megrendelő számára további termék értékesítését egy kedvező áron (Upsell értékesítés).

Kedvezmények
A kedvezmények feltétele a honlapon erre vonatkozóan feltüntetett, minimum összegű megrendelés leadása. A kedvezmények egymással nem vonhatók össze. Egyes akciós időszakok során a kedvezmény nem váltható be. Erről a Szolgáltató a honlapon tájékoztatja Felhasználót az ilyen akciók alkalmával.

Ajándék akció
Az akciós ajándékra való jogosultság megszerzésének feltétele a honlapon erre vonatkozóan feltüntetett és ott meghatározott minimum összeget elérő értékű megrendelés leadása. A minimum érték elérésébe nem számít bele a megrendelés lezárását követően, de még annak elküldése előtt megjelenő Upsell értékesítés felajánlása nyomán megrendelt termék vételára. Kizárólag az Upsell értékesítést megelőzően összeállított megrendelés értéke a meghatározó.

A megrendelés ellenértékeként fizetendő összeg bármely kedvezmény miatti csökkenése az ajándékra való jogosultságot nem érinti. Az akcióban elérhető ajándékot a honlapon, az adott akcióra vonatkozóan feltüntetett információk között jelöli meg a Szolgáltató.

Az ajándék akcióban elérhető termék nem egyenlő az ajándék termékekkel (például "ingyen előfizetés"), amit a rendelés értékétől függetlenül adhat a Szolgáltató ajándékba. Az akciós ajándékhoz csak az ÁSZF fentebbi "Ajándék akció" alcíme alatt írt feltételekkel juthat hozzá a Felhasználó.
Az ajándék termékre vonatkozó akció kizárólag a megrendelésért fizetendő összeget csökkentő kedvezményekkel vonható össze.
Az akciós ajándék megszerzésének lehetőségét nem biztosítja folyamatosan a Szolgáltató, az kizárólag a honlapon kommunikált időszakokban elérhető.

 

A megrendelés utólagos korrigálása 

Amennyiben a Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
A megrendelés korrigálása esetén a Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve - a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén - módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

Fizetési feltételek

A következő lehetséges fizetési módok közül választhat a Felhasználó.

Online fizetéssel történő előrefizetés
A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiválasztott online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. Az online fizetési szolgáltatást a Global Payments biztosítja. A szolgáltatás használata során a Felhasználó bankkártyával vagy Global Payments számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Global Payments Europe s.r.o. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10.) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Global Payments oldalára. A Global Payments nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket a Felhasználó megismerhet a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Banki átutalással történő előrefizetés
A Felhasználó a megrendelésének kifizetését Banki átutalással is teljesítheti, melynek során a megvásárolt termékek árát közvetlenül a Szolgáltatónak az MBH Bank Nyrt. banknál vezetett 68700054-10521627 számlaszámára utalhatja.

Ha az utalást külföldről végzik, az ehhez szükséges számlaszám és a bankot azonosító kód a következő:
IBAN: HU78 6870 0054 1052 1627 0000 0000
SWIFT/BIC kód: TAKBHUHB

Bankfiókban történő előrefizetés
Lehetőség van arra, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. egyesülésével létrejött kereskedelmi bank, a Magyar Bankholding bankcsoport új, MBH Bank Nyrt. 485 bankjából a Felhasználóhoz legközelebbi fiókban fizesse be a megrendelését. Itt lehet megkeresheti a Felhasználó számára legmegfelelőbb bankfiókot: https://mbhbank.hu/fiokkereso

Sárga postai csekkel történő előrefizetés
A papír alapon nyomtatott Zöld Újság egy éves előfizetése esetén a Felhasználó postai sárga csekken is befizetheti a megrendelést, de ennek postázása és a banki költségei még 490 Ft többletköltséget jelentenek.

 

Teljesítési határidő és kézbesítési feltételek

A megrendelt terméket a Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül aktiválja a Felhasználó részére, illetve havi rendszerességgel postázza a megadott címre.

Amennyiben a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

A Zöld Újság online magazin előfizetés aktiválása munkanapokon történik 08.00 és 17.00 óra közötti időszakban, amit egy visszaigazoló e-mail tartalmaz. További kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. A papír alapon nyomtatott újságra történő előfizetés esetén az első lapszám postázása legkésőbb a megrendelés dátumát követő hónap aktuális lapszámával indul el.

A Zöld Újság online magazin aktiválás ellenőrzésének a Felhasználó általi elmulasztása nem befolyásolja a Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogának elvesztését sem, és azokat ez esetben a lentebb leírtak szerint gyakorolhatja.

A papírra nyomtatott Zöld Újság kézbesítése:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: https://posta.hu

gazdasági társaság (a továbbiakban: Kézbesítő).

A Kézbesítő a feladástól számított 5 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a Felhasználó részére.  A kézbesítéssel kapcsolatos további információkat a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető "Általános szerződési feltételek" dokumentum tartalmazza, amit itt lehet megtekinteni: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

 

Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás és indokolás nélküli elállási jog

Hibás teljesítés
A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a hiba az ő szakszerűtlenségéből ered, feltéve, hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést a Felhasználónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságának következménye.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha az adásvételi szerződés szerint a terméket a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.


Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel a megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:
- a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki,
- a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket,
- ismételt teljesítési hiba merült fel annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét,
- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató ésszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Felhasználó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Felhasználótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, akkor a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését - az áru tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított - ésszerű határidőn belül kell elvégezni. Az ésszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval. A Felhasználónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve az üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha a Felhasználó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.


Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó - választása szerint - a fentebb írt kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti.

A Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás
A Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.


Indokolás nélküli elállási jog
A fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Zöld Újság online magazin előfizetési szerződésétől, kivéve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet m) pontja alapján abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a szolgáltatás teljesítését, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az őt megillető elállási és felmondási jogot.

A papír alapon megjelenő Zöld Újság előfizetése esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Felhasználó jogosult indokolás nélkül elállni az előfizetői szerződéstől, viszont ezt követően az előfizetői szerződés már nem mondható fel, ezért visszatérítési lehetőség nincs, de minden további költség nélkül más belföldi címzettre átruházható. A papír alapú újság előfizetése esetén a kiadványunknál lehetőségük van az előfizetőnek a nyomtatott változat helyett a Zöld Újság online magazinra történő előfizetést választani, akár az előfizetési időszakon belül is. Az online elérhető digitális Zöld Újság tartalma teljes egészében megegyezik a nyomtatással készült papír alapú lapszámokkal.

Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó kifizette az újság előfizetését,
b) több megrendelt újság előfizetés esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó minden előfizetést kifizetett,
c) valamint az a) és b) pontok esetében a Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék kifizetésének illetve aktiválásának napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát.

Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát hitelt érdemlően köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen hitelt érdemlő módon megtehető, akár szóban vagy írásban.

A Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a letölthető elállási nyilatkozatmintát is, ha idekattint:  Elállási Nyilatkozat letöltése

Az elállási nyilatkozatminta tartalmát innen is kimásolhatja:

-------------------------------------------------------------

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

 

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

 

Címzett: Kontroll Média Kft. - 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.

E-mail: megrendel@zoldujsag.hu

Honlap: https://zoldujsag.hu
 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:*

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:** ………………………………………………………..

 

A fogyasztó neve: …………….……………………………………………………………………….

 

A fogyasztó címe: ……………….…………………………………………………………………….

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

.................................................................................................................................................................

 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

 

…………………………………………

Kelt: ………………………………….

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/termékek megjelölése.
** A megfelelő jelölendő.

Készült a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta alapján.

-------------------------------------------------------------

A Felhasználó határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt hitelt érdemlően elküldi az írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban hitelt érdemlően bejelenti azt. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt leírtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta. Elállás esetén a Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:
- a Zöld Újság online magazin előfizetése esetén akkor, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg az előfizetés aktiválásával a szolgáltatás teljesítését, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy az előfizetés aktiválásának megkezdését követően elveszíti az őt megillető elállási és felmondási jogot.


Az elállás joghatásai
Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A felelősség kizárása

A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ebből eredő károkért.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, amelyet a szerződés megkötéséig a Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve az egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A termék leírásában vagy útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlapja rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásokért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek és megrendelések a Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Szolgáltató a honlapja felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

A felhasználói értékelések megjelenítése

A Szolgáltatónak a facebook közösségi oldalon található üzleti oldalán a Felhasználók által írt szöveges vélemények közül egyes értékeléseket közzétesz a honlapja felületén. A honlapon kizárólag valódi vélemények kerülnek közzétételre. A vélemények közzététele előtt a Szolgáltató ellenőrzi, hogy az értékelő szerepel-e a megrendelő személyek között. Ilyen módon biztosított, hogy valódi vásárlók értékelései és véleményei jelenhessenek meg.

A Felhasználó facebook közösségi oldalon írt értékelései a Szolgáltató honlapján történő közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az értékelő facebook profiljához tartozó felhasználóneve látható, az általa értékelésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. 

A Felhasználó mások személyes adatait nem adhatja meg az értékelésében. Ha ez mégis megtörténik, akkor a Szolgáltató nem teszi közzé az értékelés azon részét, illetve törli azokat az adatokat, amelyek a harmadik személyre vonatkoznak. Ha e nélkül is értelmezhető az értékelés, akkor a harmadik személyre vonatkozó adatok nélkül a Szolgáltató közzéteheti azt, amennyiben a hiány nem változtat az értékelés tartalmán.

A honlapon közzétett értékelések a honlap minden látogatója számára látható módon jelennek meg. A Felhasználó ide önállóan, közvetlenül nem tud közzétenni véleményt vagy értékelést.
A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a honlapján és a facebook oldalára írt értékelések közül sem teszi közzé mindegyiket.

Az értékelések közül ha van, a Szolgáltató egyenlő arányban jelenít meg a honlapján különböző pozitív és negatív értékeléseket. A közérdeket, közízlést, illetve másokat sértő, de különösen a törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, másokat sértő, kiskorúakat sértő vagy veszélyeztető bejegyzéseket a Szolgáltató nem jeleníti meg a honlapján.

A Szolgáltató a már közzétett értékeléseket utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli. Az értékelések közzététele esetén azokat változatlan formában jeleníti meg a honlapján. A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól az értékelésének törlését.
Más értékelésében megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a honlapján megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat a Felhasználó a honlapján folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, a jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató a sütikről (cookie)" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

Szerződési feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges - szerződést létrehozó - visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

Irányadó jog és jogviták

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felhasználó a Szolgáltató telephelye szerinti bíróságon, a Nyíregyházi Járásbíróságon indíthat pert.

A jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési az irányadóak: 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

Panasz, jogérvényesítés és a Szolgáltató feletti felügyelet

Panasz
A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a termék minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Kontroll Média Kft.
Cím: Magyarország - 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.
E-mail cím: info@zoldujsag.hu
Telefonszám: +36 70 611 2222

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén az írásban benyújtott panaszt a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja. A korábban érdemben már megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve és lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, a telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó az alábbiakban felsorolt szervekhez fordulhat.

Békéltető Testülethez fordulás lehetősége
A
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a Békéltető Testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület az illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelmében ezektől eltérően, másik békéltető testületet is megjelölhet. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Szolgáltató telephelye szerint illetékes békéltető testület:

Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Telefon: +36 42 420 180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó, határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu oldalon, valamint itt olvashatóak:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: https://bekeltet.bkik.hu

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Békéltető Testület a vármegyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése. Ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

Ha a Felhasználó az Európai Unióban él, akkor az interneten vásárolt termékre és szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Honlapja: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az Európai Unió azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető honlapon talál.

A Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, a Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

A Felhasználó a panaszával fordulhat a Szolgáltató telephelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is, aminek az elérhetőségei olvashatók:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefon: +36 42 500 694
Telefax: +36 42 504 398
E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu
Honlap: https://kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Felügyelet
Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet során a Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A https://zoldujsag.hu honlap jelen Általános szerződési és felhasználói feltételei 2023. május 9-től hatályosak.

 

A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.