ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén szükséges!)

 

Címzett: Kontroll Média Kft. - 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.

E-mail: megrendel@zoldujsag.hu

Honlap: https://zoldujsag.hu
 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:*

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

…………………………………………………………………………………..……………………

 

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:** ………………………………………………………..

 

A fogyasztó neve: …………….………………………………………………………………………..

 

A fogyasztó címe: ……………….……………………………………………………………………..

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

.................................................................................................................................................................

 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

 

…………………………………………

 

Kelt: ………………………………….

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/termékek megjelölése.

** A megfelelő jelölendő.

Készült a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta alapján.

A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.