A téma aktualitását Báthory Erzsébet grófnő halálának 400.-ik évfordulója adja.

Úgy vélem érdemes és érdekes foglalkozni a történelem során felmerülő legendák, mítoszok és valósnak vélt történések kozmetikai vonatkozásaival.

A fiatalos kinézet minél hosszabb időn át való megőrzése, az erre való készség és képesség olyan eljárások kialakulásához vezet, melynek gyökerei a múltban keresendőek.


A véres özvegy legendája

Báthory Erzsébet szörnyű legendája 1729-ben indult útjára Túróczi László jezsuita szerzetes tollából.

Azt az évszázadokon átívelő népszerű sémát követi, mely szerint Báthory Erzsébet az öregedéstől és szépségének elmúlásától való rettenetes félelmében arra vetemedett, hogy ártatlan leányok vérét ontsa és előbb ezüst, később arany kádban ülve vérben fürdőzzék.

A legenda és a szolgálóktól kínvallatással kicsikart vallomások szerint, egyszer a grófnő haját fésülködődője egy ízben véletlenül meghúzta, mire ő éktelen haragra gerjedt. Olyan erővel ütötte arcon a leányt, hogy annak kiserkent a vére, s rá cseppent az úrnő kezére. Erzsébet a vért letörölte, és úgy tűnt neki, hogy a bőre szebb és fiatalosabb lett, ekkor fogant meg elméjében az a gondolat, miszerint hajadonok vére lehet a gyógyír megfakult szépségének. A legenda szerint, emiatt esett áldozatul a hiúságának mintegy 600 ártatlan leány.

 ... és ami a történet mögött van

Ha alaposabban megvizsgáljuk a történetet, érdekes összefüggés fedezhető fel a nemesfémek, az ezüst később arany kád,valamint a vér misztériuma között. A nemesfémeknek tulajdonított csodatévő hatás és az emberi vérben való fürdőzés olyan aspektusa az irománynak, mely azt sugallja, hogy valami rettenetes és egyházellenes szeánsz főszervezője és résztvevője volt a grófnő. Jellemző az a tény is, hogy miután Báthory Erzsébet férje Nádasdy Ferenc hadúr meghalt, az özvegy több szempontból is alkalmas vádlott lehetett. Egyfelől a közösség oldaláról, ha megmagyarázhatatlan ügyben kellett bűnbakot keresni, az özvegy mindig könnyű célpontot jelentett. Másrészt, az özvegy, mint magányos, idősödő asszony eleve gyanúsabbnak tűnhetett. Harmadrészt, a hivatalos eljárás szemszögéből egy társadalmi helyzetében megrendült, egyedülálló nő az őt ért vádakkal szemben többszörösen kiszolgáltatott, főleg ha vádlója saját vejei, Zrinyi Miklós és Thurzó György nádor voltak.

A kor orvoslásában az érvágás, a köpölyözés,a sebek tüzes vassal való kiégetése a fertőzések terjedését akadályozta,tehát e tekintetben bevett és alkalmazott eljárás volt. A grófnő várának nagyszámú népessége miatt ispotályt - mai szóhasználattal kórházat - működtetett, mely, a számunkra már furcsának tűnő kezelések mellett is az élet megóvását a fertőzések terjedését célozta meg.

A 600 fiatal leány várban való „fogvatartása” azt a célt szolgálta, hogy Erzsébet a jobbágyleányok számára az alapvető iskolázottságot biztosítsa. Egy olyan arisztokrata nő részéről, mint Erzsébet (aki maga is latinul, magyarul, görögül írt és olvasott és apósa Nádasdy Tamás a kora egyik kiemelkedően művelt embere volt,aki Sárvár Újszigeten nyomdát létesített és korának legismertebb tudósait foglalkoztatta), ez a kezdeményezés inkább tiszteletre méltó, mint elitélendőlett volna.

Annak ténye,hogy valaha is emberi vérben fürdött volna azért abszurd, mert az emberi vér néhány percen belül alvad, és az így létrejött kocsonyás anyagban lehetetlen „lubickolni”, azonkívül, az emberi testben található  4,5-5 l vérmennyiség kivéreztetésére olyan fő ütőeret kell elvágni, mely gyors elvérzést okoz, mielőtt még a vérlemezkék elvégeznék a haemosztatikus dugó kialakulását, mely a sebet lezárva elállítja a vérzést. Nos, mindezek ismeretében ki-ki saját belátása szerint ítélje meg mi is a történhetett a csejtei várban.

Sokkal valószínűbb, hogy az özvegyen maradt  idősödő grófnő tetemes vagyonának megszerzése volt a célja Thurzó Györgynek,valamint a Báthory név teljes lejáratása, hiszen politikai ellenlábasról lévén szó. Thurzó György az 1606-os bécsi béke ellenére, mely kimondta, hogy mindenkinek kijár a bírósági tárgyalás , inkább élve befalaztatta Erzsébetet egy ablaktalan sötét helyiségbe,ahol csupán annyi nyílást hagytak ahol naponta egyszer vizet és kenyeret kapott. Mondván a „Vérgófnő rothadjon el élve”.

Ennek indítéka szintén azt a törekvést támasztja alá, mely szerint Thurzó György saját részére kívánta megszerezni a hatalmas vagyont. Ugyanis, ha tárgyalás és ítélet születik, valószínű lett volna, hogy a Habsburgok, (akik szintén saját maguk számára akarták megkaparintani a Báthory javakat) boszorkányper vétsége miatt teljes vagyon és jószág elkobzást indítanak, melynek során a minden az uralkodó házé lett volna.

Akárcsak manapság, úgy egykoron is a törvény malmai lassan őröltek. Mire második II. Mátyásnak négy év múlva sikerült pert és a tárgyalást indítványozni, addigra Erzsébet körülmények között meghalt.

Alakja itthon és külföldön egyaránt számos irodalmi mű, vers, regény és film ihletőjéül szolgált, hiszen együtt van benne titok, vágy és erotika, szadizmus és szexualitás. A történettudományban mára elfogadott tény, hogy Báthory Erzsébet nem volt kegyetlenebb, mint a kor más egyedül élő arisztokrata özvegyei.

A vér a gyógyításban

A századelő: Már az 1933-as években találunk utalást a vér sejtmegújító hatására. Igaz ez esetben Risler professzor a telivér lovak vérének centrifugálása során nyert albuminokban, globulinokban és alvadás aktív fehérjékben dús plazmáját vizsgálta. A ló vér szérumot tartalmazó Serofar terméket alkalmasnak találta a ráncok eltüntetésére, a bőr feszesítésére és a bőr volumenének növelésére.

Napjainkban: A saját vér gyógyító ereje a traumatológiában már régóta ismert és alkalmazott eljárás. Nagyon jó eredményekkel használják például a csonttörések gyógyulásának felgyorsítására, ízületi fájdalmak, tenisz könyök gyógyítására vagy porckopások konzervatív kezelésére. Az elért eredmények a vér bizonyos alkotóelemeinek köszönhetőek. A vérlemezkék által termelt növekedési faktor nevű fehérje, mint hatóanyag sikerrel alkalmazható az esztétikai kezelések során is.

Drakula terápia

A Drakula terápia lényege, hogy az eljárás során a mezoterápiás módszerekhez hasonlóan, apró tűszúrásokkal juttatnak a hatóanyagot a bőrbe, ami nem más, mint a saját vérből kinyert vérlemezkékben gazdag, sejtmegújító anyag

A PRP/ Drakula terápia egy bőröregedést lassító módszer, mely során a vérlemezkéket centrifugálással és egy speciális géllel koncentrálják, ezáltal a normál plazmánál 2-6-szor magasabb koncentráció jön létre. Ezután a koncentrátumot a kezelendő területbe injektálják, ahol is a vérlemezkékben található növekedési faktorok a sejtek megújulását indukálják. Hatására a fiatal kollagén rostok termelődése fokozódik a bőr felszíne egyenletesebbé és feszesebbé válik. Az eljárást természetesen rendszeres időközönként ismételni kell, hogy az elért eredmény tartós maradjon.

A vér a tűszúrás a fájdalom újraelevenített formája mára sokat szelídült és valóban a szépség szolgálatában áll. Azonban érdemes a kontinuitást felfedezni, hiszen a szépség múlandó, a megőrzésére irányuló eljárások sokasága kimeríthetetlen forrás a szépészeti szakemberek számára, még akkor is, ha eredete egy legendából fogant…