Mindannyian, akik ezen a földön élünk gyengén, és az élethez szükséges ruházat, és eszközök nélkül születtünk erre a világra. Aki szerencsés volt annak a szülei pótolták ezt a hiányosságot, aki nem, arról, jobb esetben, a közösség gondoskodott.
A fejlődésünk során egyre több és több ismerettel rendelkezve a környezetünkről, kialakul a véleményünk önmagunkról, a közösségen belüli helyzetünkről érzelmi és anyagi téren egyaránt.
Ez a véleményünk, személyiségünktől, és helyzetünktől függően lehet elfogadó, de kialakulhat a helyzetünket megváltoztatni akaró belső kényszer, a vágy is.
A vágy, legyen az érzelmi anyagi, társadalmi, vagy spirituális irányultságú, az életünk valós vagy valótlan hiányának kompenzálása.
A valós hiányt más néven szükségletnek is szoktuk nevezni. A Csung Jüan Csikung a könnyű, nehézségektől mentes életet természetes szükségletnek nevezi. Természetes hogy az embernek legyen pénze, lakása, kocsija, egészsége, szerető társa, szépen fejlődő gyermekei, és minden eszköze, amelyek szükségesek az egyszerű, kényelmes boldog élethez.
A valótlan hiány, vagy szükségtelen szükséglet, az alapja az egyéni és a közösségi élet összes problémájának. A gazdasági fejlődés zászlaját lengető kapzsiság, a szolgálat álarcát viselő hatalomvágy emberek millióinak okoz szenvedést. Az élvhajhászat, a drog az alkohol, a mértéktelen szexuális terhelés, az egyes embert, és szűkebb közösségét, a családját teszi földönfutóvá.
Minden szélsőséges jelenség mögött a kontrol nélkül hagyott, örökké sóvárgó egó áll. A probléma kezeléséhez meg kell ismernünk a vágy természetét. Az ősi csikung mesterek szerint, a vágy újabb vágyakat szül.
Az újabb vágyak kielégítését már nem lehet természetes, és mindenkinek tetsző módon megtenni, ezért megjelenik a hamisság.
Ha a vágyak kielégítésének folyamatában megjelenik a hamisság, akkor a dolgok normális menete megszakad.
Ha a dolgok normális menete megszakad, megjelenik a szenvedés. Ha a szenvedés megjelenik, akkor az élet kifakul, és minden értelmetlenné válik.
Nem az a baj hogy az embernek vágya van, hanem az hogy a vágyak nem teljesülnek, és ez állandó belső konfliktust is gerjeszthet.
Ugyanakkor, ha visszanézünk az életünkre, bizony azt látjuk, nagyon sokszor jól jött nekünk hogy nem teljesült a vágyunk.
Ami ma kívánatos, az holnap már kolonccá válhat.
A bölcsek azt mondják: „Akit szeretnek az istenek, annak nem teljesítik a vágyait.”
A vágy teljesülése, vagy nem teljesülése, a vágy forrásának függvénye. Ha vágyak az egóból keletkeztek, akkor a természetes szükséglethez tartozóak nagy valószínűséggel, teljesülnek. Ha azonban a vágyak célja a szükségtelen kategóriába sorolhatóak, akkor azok csak néhány embernek teljesülnek, azoknak, akiknek az egója csak a nagy bukásból tud tanulni. Megkapják, amit szeretnének majd néhány év múlva el is veszítik azt. Bank és pártvezérek, hirtelen meggazdagodott üzletemberek életpályája tud így egyik napról a másikra összeomlani.
A vágy egy motiváció a keletkezett szükséglet kielégítésére. Az egó által irányított motiváció vég nélküli. Ha eléri az egyiket, konstatálja a sikert, és újabbra vágyik, mindaddig amíg el nem bukik. Ezért van jelentősége a vágyak nem teljesülésének, mert megóv a bukástól.
Ha vágyunk (belső motivációnk) nem az egóból, hanem az Univerzumból, a tiszta tudatból keletkezett, akkor annak célja nem az egyéni érvényesülés, hanem az önfejlesztés.
Az önfejlesztés során az egó fokozatosan visszafejlődik, de nem szűnik meg teljesen. Rendszeres ellenőrzés alatt áll, és időben, még mielőtt bárkinek kárt okozna, megfékezésre kerül.
Az önfejlesztés eredményeként növekedik a megértés szintje, ennek eredményeként egyre jobbak lesznek a döntéseink, azaz egyre bölcsebbek leszünk.
Egyre erősödik bennünk az egységtudat, aminek eredményeként felismerjük, hogy a másik ember, vagy bármilyen más élőlény lényegét tekintve azonos velünk. A másikban önmagunkat tisztelhetjük, és így kizárt, hogy „önmagunk” kizsákmányolására mohó vágyunk keletkezne.
Elkerüljük a megszégyenülést, és fejlődésünk a halálunk után is biztosítva lesz.

Őrizzük a szív nyugalmát!
Borsos Árpád
nemzetközi csikungtanító
www.csikungtanito.hu