Ez a sorozat a szinkrogimnasztikáról és a Kulcs módszerről szól. Egyszerűen, közérthetően. Haszáj Alijev doktor módszere. Olvassák és használják! Napi 5 perc könnyű szinkrogimnasztika és pár perc lazítás a Kulcs módszerrel. Csak ennyi? Olvassák figyelmesen, mert itt sokkal többről van. Ebben a részben a módszer kialakulásáról és elméletéról olvashatunk, a további foly

A „Kulcs” módszer  filozófiája:  Az ember – Teremtő

 Mi az oka a betegségeknek? Egyrészt nincs szinkronban a fejünk és a testünk. Másrészt elvesztettük a Kulcsot, amelynek segítségével kapcsolatba tudnánk lépni a testünkkel, mint 4-5 éves korunkban.

 

…Elhatározta az Isten, hogy embert teremt a maga képére…


Ebben a bibliai metaforában - az ember természete megfigyelésének sok évszázados tapasztalata húzódik meg az Ember – alkotó-teremtő. Kényszerítsd az embert, hogy ne szeressen – és nem fog sikerülni, Kényszerítsd az embert, hogy ne alkosson – és nem fog sikerülni…
Így az ember normális, természetes állapota – az alkotó-teremtő képesség.
Így a boldogság képlete megdöbbentően egyszerű – a jó az, amikor kifejezetten a saját szeretett tevékenységeddel foglalkozol, ráadásul ezért még fizetnek is neked.
Itt teljes az egyensúly a lelki és az anyagi szükségletek között.
És minden jó, ami szeretettel készült.

A tudomány szempontjából hogyan néz ki az, hogy az ember alkotó-teremtő lény?  A következő módon:
Az embriológia tudományában ismert, hogy a magzat átmegy az emberi evolúció összes stádiumán – még farkincája is van, csak később leválik. Az agy belső kapcsolataiban megvannak – az összes előző stádiumai a megelőző nemzedékeknek – a halakig, az óceán cseppjeiig. És ez a hatalmas teljesítményű evolúciós impulzus, ami a koponyacsontban található, kisülést követel, ami egyre újabb és újabb összeköttetések kialakulása útján történik, megnövelve az ember szervezettségének szintjét. És kifejezetten az alkotásnak ebben a értékes aktusában játszódik le egyfajta mélységes intim folyamata a „nagyapák és nagyanyák tapasztalata” és a mi személyes tapasztalatunk egyesülésének, és a múlt és a jelen ezen kölcsönhatása útján játszódik le az áttörés a jövőbe – a mi problémáink megoldásához hozzákapcsolódik a nemzedékek tapasztalata. Ilyeténképpen az új létrehozása az idők kapcsolatán keresztül megy végbe, és kapcsolatos a félelem, a gondolkodás komplexusainak és sztereotípiáinak legyőzésével.
Ezért például egy festő csodája – az nem csak egy csoda a vásznon, hanem egyben a festő tökéletesedésének csodája is. 

De lehet segíteni az alkotókészségnek önmagunk tökéletesítésével is. Megtanulva a stressz levételét és az ellazulást, mi magunk tudatosan szabadulunk meg a félelemtől és a gondolkodás komplexusaitól és sztereotípiáitól, teljes haladást biztosítva ezzel az alkotás folyamatának!  A belső szabadság ezen új magaslatainak megszerzésével – tudjuk fejleszteni magunkban az alkotót.

De felmerül a kérdés:
Ha az ember - alkotó, az agya pedig – a világon a legtökéletesebb gép, amely készen áll arra, hogy saját maga hozzon létre idegi kapcsolatokat a problémák megoldása céljából, akkor honnét származik nála a stressz?

Íme a válasz:
Amikor az Ember találkozik az Ismeretlennel, neki, mint az alkotónak, aki a bizonytalanság körülményei közé került, törvényszerűen aktivizálódnak a tartalékai a problémák megoldása érdekében, és ha ez a feszültség átfedi, felülírja az agy természetes önszabályozó folyamatait, akkor ez a – stressz!
Aki irányítani képes a stresszt – irányítani képes a sorsát. Az egész lényege – a feszültség szabályozásában, irányításában rejlik. 
Így jelentek meg a múltban a „fél deci a bátorságért” és az „egy üveggel” – a lazítás érdekében szabályai, aminek hatására, ahogy a számítástechnikában mondják, végbemegy az agy reset-elése.
Ma már léteznek a lazításnak és a regenerációnak nagyon egyszerű és rövid mesterfogásai, amelyek a Kulcs Szinkronmódszer elnevezést kapták.
A Kulcs Szinkronmódszer belső szabadságot nyit egyszerű lazító fogások segítségével, amelyek leveszik a belső szorításokat. A Kulcs azon alapszik, hogy szinkronizálja az ember tevékenységét a pillanatnyi egyéni állapotával, ami annak felel meg, ami a szeretett, kedvelt dologgal való foglalkozás esetén történik.
Önök szabadok voltak a szeretett dolgukban, mert önöknek maga a természet segített – az önök tehetsége és képességei, elsajátítva most a „Kulcs”-ot a lazításhoz és a regenerálódáshoz – újra szabaddá válnak mindenben!
Az önök élete teljesebbé kezd válni kevesebb áldozattal az egészségük terén.
Az önök életútja sikeresebbé fog válni.

 

Mindenkinek szüksége van a Kulcsra önmagához

Amikor az ember el van lazulva, belül szabad, ilyenkor az ésszerűség és a harmónia érzése irányítja.
Amikor meg feszült – a félelem, a gondolkodás komplexusai és sztereotípiái… és idegen tanácsok.

 

A külső és a belső szabadság, amint az bebizonyosodott, nem egy és ugyanaz, különben az úgynevezett szabad amerikaiak, nem hoztak volna létre maguknak egy egész hadsereg pszichoanalitikust. 
A Kulcs Módszer - egy innovatív oroszországi módszer, amely a medicina, pszichológia, kibernetika, szinergetika tudományainak találkozási pontjában lett létrehozva. A nyugat és a kelet között lett létrehozva, és csak az eurázsiai Oroszországban jöhetett létre, amely a külső és a belső szabadság, a lelki és az anyagi értékek egyensúlyának állandó keresésével van elfoglalva.  
Az egyensúly, az ember lelki (pszichikai) és anyagi (fiziológiai) folyamatai között, az alapja, a bázisa az egészségének, és személyes hatékonyságának bármely szférában. Az pedig a stressztűrő képességétől függ, attól, hogy ki-ki hogyan képes a pszichikai és a fiziológiai folyamatainak az egyeztetésére, azaz az alkalmazkodáshoz a változó körülmények közepette.   

 

 

A Kulcs Módszer a szerző által került kidolgozásra a Jurij Gagarin Űrhajósokat Felkészítő Központban az űrhajósok súlytalansági állapotának modellezésére földi körülmények között, a repülés közbeni alkalmazkodás javítása céljából, a stressz és a túlterhelés leküzdése érdekében 1981-ben. 
Elfogadva 1987-ben a Szovjet EüM által. A lakosság széleskörű felkészítése a stressztűrő képesség gyakorlatának alkalmazására lecsökkenti az agresszivitást, konfliktusosságot, fáradékonyságot, traumatizmust, baleseti kockázatot, megbetegedési hajlamot, elhalálozási arányt, gyógyszerhasználatot, alkoholizmust, megnöveli a hatékonyságot vizsgák, tárgyalások, fellépések, versenyek során, különböző szélsőséges helyzetekben – beleértve a katonai, hadi körülményeket is, a leendő anyáknak pedig segít normálisan kihordani és megszülni az egészségesebb gyermekeket.

 

A Kulcs fogásainak egyedisége abban rejlik, hogy azok automatikusan leveszik a stresszt, lehetővé teszik gyors szemléletes eredmények elérését, az adott ember számára legegyszerűbb cselekvésekkel, amelyek kiválják a pszichikus és fiziológiai folyamatok reflektoros egyeztetését a tudatosság kontrollja alatt.   

Például, íme egy a vélemények közül a Youtube-ról a Szinkrogimnasztikával kapcsolatban.  
„Ezt nehéz elhinni, pedig ez így van. Ez az öt gyakorlat mindegyikét 1 percig végezve valóban működik. Nem kell elhinni. Csinálja meg azokat – és ön megérzi a hatást. Azonnal. Hasonlítsa össze az érzékelteket önmagában „előtte” és „utána”. Megérzi a különbséget. Tudatosítsa magában, hogy milyen könnyű irányítania saját magát. Ezek a gyakorlatok valóban képesek megváltoztatni az ön életét. A reflexek szintjén dolgozva, azok automatikusan megtisztítják az elméjét a szükségtelen szeméttől, amely negatív emóciók, stressz, félelmek és pszichológiai blokkolások formájában nyilvánul meg a fejekben. Rendszeresen végrehajtva ezeket a gyakorlatokat önök szabad emberré válnak. Alkotó-teremtő emberré.

Ha a Földön minden ember ismerné ezeket a gyakorlatokat, a világ megváltozna. Eltűnnének belőle a gyűlölet, az agresszió, a harag, az irigység (féltékenység), sértődések. Változtassuk jobbá a világunkat! Osszák meg ezeket a gyakorlatokat a barátaikkal, ismerőseikkel!”

 

Rövid információ a Kulcs módszer tudományosságáról és hatékonyságáról

A Kulcs Módszer az agy működésének új modelljén alapul, amelyet a szerző A. Uhtomszkij, I. Pavlov, P. Anohin, D. Uznadze orosz akadémikusok és K. Sztanyiszlavszkij, M. Csehov rendezők munkáinak továbbfejlesztésével dolgozott ki.
A Kulcs Módszer – a pszichofizikai önszabályozás új módszere, amely ideo-reflektoros fogásokon és gyakorlatokon alapul, amelynek alapja a cselekvések szinkronizálása az egyén aktuális állapotával. Abban különbözik az összes, a világon ismert módszertől, hogy gyorsan eredményez látványos, kívánt változásokat a pszichikai és fiziológiai állapotban az adott személy számára legegyszerűbb műveletek segítségével.
Az egyéni műveletek megkeresése az önszabályozás üzemmódjának beindításához a világ tudományában korábban ismeretlen, először felfedezett, az egyéni megfelelés kritériuma segítségével történik, azaz – a megkezdett művelet automatizálásának sebessége, avagy az átállítás ideje azok minden erőfeszítéstől mentes végrehajtásának üzemmódjába.

A Kulcs Módszer sikeresen lett approbálva 30 éven keresztül, az ország egy sor vezető kutató intézete által, mint az Sz, N. Fjodorov vezette „Szem mikrosebészet”, az N. P. Behtyereva vezette „Klinikai és kísérleti medicina”, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Pszihológiai Kutató Intézete, az Oroszországi HM Katonai Gyógyászati Kísérleti Intézete. 
Az alkalmazás egyszerűsége és a hatásosság sebessége a szélsőséges körülmények között, a világon nem rendelkezik analógiával.  Oroszországi Szabadalmak RF №178511, 2041721.
A Kulcs Módszer ajánlója az Oroszországi EüM Munkaorvosi Főosztálya a stressz és a fáradékonyság csökkentésére a dolgozó ember esetében, a betanítási és tréning folyamatok optimálása, valamint lélektani megelőzés és neurotikus rendellenességek, valamint pszichoszomatikus betegségek esetén.
A módszer elnyerte a II. Nemzetközi Informatikai, Oktatási, Kibernetikai Szimpózium (NSzK, Baden Baden) érmét.  A szerző elnyerte Oroszország Belügy- és Védelmi minisztériumainak különböző kitüntetéseit. 
A Kulcs Módszert ajánlja az Oroszországi Közoktatási Minisztérium, Moszkva város egészség megőrzési bizottsága és más kompetens intézmények és hivatalok tömeges alkalmazás céljára.

A módszert sikeresen használták az A. G. Agambegjan akadémikusról elnevezett Összorosz Iparvállati Igazgatói klub tagjai részére, valamint elektronikai cégek operátorai fáradékonyságának csökkentésére, illetve energetikai cégek diszpécsereinek felkészítésére.
A Kulcsot felhasználták katonai személyzet felkészítésekor a Kurszk atom tengeralattjáró roncsaira lépés előtt, Oroszország Belügy- és Védelmi minisztériumai katonai pszichológusainak felkészítésére forró pontokba vezénylésük előtt.
Használták a módszert terrortámadások utáni segítség nyújtására Kizljar, Kaszpijszk, Jeszentuki, Beszlan, Moszkva városokban valamint a tűzvész áldozatainak segítésére Nyizsegorodszkij megyében.
A módszert felhasználták a „Mars 500” nemzetközi űrprogram kipróbálóinak felkészítése céljából.


Amikor Önnél minden rendben van – jelentős különbséget nem fog érezni a stressz levételére használva a Kulcsot. Ahogy mondani szokás, ha nem fáj a fej, a fájdalomcsillapító tabletta sem hat. A Kulcs akkor különösen hatékony és szükséges, amikor ön túlterhelt, és a teljesítő-képessége határain működik. A Kulcs kiváltja a feszültség leejtését, megnyit egy különleges könnyedséget.  Ez olyan, mint amikor a futó maximális erőbedobás után hirtelen túlmegy a holtponton! De a Kulcs ezt lehetővé teszi kritikus erőfeszítések megtétele nélkül. A Kulcs fogásainak alkalmazásával, amelyeket össze lehet ötvözni más tetszőleges gyakorlatokkal és tréninggel, ön könnyebben tanul és gyakorol, könnyebben tanul meg egy új idegen nyelvet vagy foglalkozást, egyszerűbben és gyorsabban fejleszti ki a megkívánt tulajdonságokat és képességeket.

Azért, mert harmóniában önmagával és a világgal minden természetesebben, gyorsabban és hatékonyabban megy!

Sok sikert! 
 

Folytatjuk!

A sorozat többi része itt található:
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-2-resz-47656
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-3-resz-47680
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-4-resz-47692
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-5-resz-47716
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-6-resz-47733
https://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-7-resz-47756

Írta: Haszaj Aliev,
magyarra fordította: Székely Sándor,
lektorálta: Bartha Ferenc

 

 

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!