Kicsoda is ez a csodatevő ember, aki például képes kézrátétellel gyógyítani? Alapigazság, hogy az isten az embert saját képére teremtette, tehát a saját teremtő és csodatevő képességeivel is ellátta. De hol vannak ezek a képességek? Miért nem használjuk őket a mindennapi életben? Mit tehetünk annak érdekében, hogy felébresszük magunkban és másokban ezeket a képességeket?

Géczy Gábor gyakran emlegeti, hogy a magyar egy gyógyító nép. Igen ám, akkor miért fogy rekord mennyiségű gyógyszer Magyarországon? Miért egyre több a beteg? Talán létezik más gyógymód is a gyógyszeres kezelésen kívül? Jézus nem gyógyított gyógyszerekkel. Mielőtt a gyakorlati dolgokról esne szó, helyezzük el az embert a világban.
Az én szemléletem szerint, összhangban az újszövetségi szövegekkel, az ember a szentháromságban teljesül ki, a szellem, a lélek és a test egységében. A szellemek a szellemvilágban élnek fent a mennyben, királyuk az Atya. Az emberek testiekben itt a földön élnek, mint ahogyan a Fiú, Jézus is itt élt.
A mennyei szellem és a test között a kapcsolatot a lélek, Szentlélek tartja. A szellem és a test közötti kölcsönhatás csak a testben lakozó lélek segítségével valósulhat meg.  A lélek segítségével hat a szellem a testre és a lélek segítségével jut el a szellemhez az az információ, hogy mit szeretne a test. Az Atya, Fiú, Szentlélek egy igen szoros hármas egység. A természettudomány ezzel nem foglalkozik, pedig ez a világ természete, de főleg az ember természete. Van a dolgoknak másik természetfilozófiai megközelítése is. Nagyon sok tény utal arra, hogy az, amit mi anyagnak érzékelünk, nem más, mint különböző méretű szilárd vákuumgolyócskák összeütközésétől keletkező állóhullámok, gömbhullámok, rezgéshullámok energia maximumai. (Borisz Bolotov)  A fizika órán van ilyen kísérlet, amikor az egymás mellett függő, egymáshoz érő golyókat az egyik végén egy golyó lendítésével megütve, az ütés energiája végigszalad a golyók során és kilendül az utolsó golyó, amit nem is ért közvetlen ütés. Ebből a világszerkezeti elgondolásból következik, hogy az emberi test fizikai határai csak az „anyagának” határai, de ezek a hullámok a végtelenségig terjednek. Tehát az élő és élettelen anyagot, a testet a hullámai által létrehozott, végtelen kiterjedésű tér veszi körbe.

Rezgéshullám nélkül nem létezik a tér. Ha két embert vizsgálunk, akkor el tudjuk képzelni, hogy köztük kölcsönhatás lehet akkor is, ha nem is érnek egymáshoz. Ez a hullámok közti interferencia. Ha egy húron pendülnek, megtalálják egymást. Amit mi információnak nevezünk, az lényegében ennek az örök mozgásban lévő végtelen térnek a szerkezete és annak változásai. Az információ a fénysebességnél sokkal, de sokkal gyorsabban terjed a metrikus térben.
Ebbe a világfelfogásba könnyen beleképzelhető a szellem-lélek-test háromság is. Könnyen elképzelhető az emberek aurája, ami hullámok által létrehozott tér, ami a testtől távolodva gyengül. Gyenge energiával, mint egy kapcsolóval akár távolról is meg lehet emelni sziklákat. Mi csak az energia maximumot, a gömbhullám maximum csomókat érzékeljük, mint anyagot, mint testet.  A nullponti energia elmélete is arra utal, hogy az üres tér tele van energiával. Csak ki kell nyerni. Megemlítem, hogy  létezik egy másik felfogás is, miszerint az idő az anyaghoz hasonlóan apró, elemi részecskékből, chrononokból áll. (Albert Veinik)  Ezeket a chrononokat a kozmoszból kapjuk, a chronális térből, a chronoszférából. (NB. A chronoszférát mások hívják morfogenetikus mezőnek is. Itt tárolódik minden elhagzott szó, minden gondolat, minden információ. A tudatalattink/lelkünk is innen tölti le az információt. A környezetvédelemnek erre a sajátos infoszférára is ki kellene terjednie.) Az idő pusztán az ok-okozati változások sorozata.

A chrononok lényegében idő- és egyéb információt hordoznak a tér szerkezetéről, annak változásairól. Amikor megszületik egy ember, tele van chrononnal, gyorsan zajlanak benne az anyagcsere folyamatai, és természetesen a sejtosztódás is. Ahogyan öregszik, egyre kevesebb lesz benne a chronon, végül meghal. A piramisok chronon sugár fókuszáló eszközök, ott szerettek volna örökké élni a fáraók. A metrikus terek mellett léteznek chronális terek, amely a változások mértékét mutatják.   Időutazás az időben előre-hátra nem lehetetlen, de a tudomány nem foglalkozik vele. Sőt Albert Veinik akadémikust-fizikust 1996-ban  egyik reggel, a névnapján, mikor éppen a reggeli misére indult , reggel  6 órakor a kihalt utcán elgázolta egy autó, majd egy másik a biztonság  kedvéért halálra gázolta. Pedig ő csak megalkotta a Természet Általános Elméletét.  Ő abból indult ki, hogy a Szentírás eredeti szövegében minden tudás benne van. A világ felépítése, a teremtés. Nem véletlenül van ott a végén, hogy ebből tilos elvenni, vagy hozzátenni akár egy betűt is. A Biblia kódja sokkal több, mint gyilkosságok, katasztrófák megjóslása, mint ahogyan egy sikerkönyv írója állítja. A Szentírás eredeti szövegéből egyenesen következik például, hogy a vákuum szilárd. A testek mérete sem változik meg mozgás közben, mint ahogyan azt Einstein bizonygatta. Ez természetellenes lenne, ellenkezne a tapasztalattal. Az ige pedig az információ, ami meghatározza a világ felépítését, törvényeit.

De maradjunk a hétköznapi embernél. Kölcsönhatásban élünk egymással és a világgal. Megyek az utcán, télikabáton át is érzem a hátamon, hogy valaki hátulról erősen néz. Hátrafordulok és meglátom az illetőt, talán egy ismerőst, talán egy ismeretlent. Ugye ismerős ez az érzés? Ez hogyan működik? Ez normális vagy paranormális? A tudományos magyarázat azért megérne egy Nobel díjat! Én már  61 éves vagyok. Elég régen jártam iskolába. Úgy emlékszem, nekem az iskolában ezekről a paranormális dolgokról nem tanítottak semmit. Pedig a normális világ mellett ott van a paranormális világ, nem is egy. A „para”  szócska egyik jelentése a „mellett”.

Ráolvasással igyekezünk óvni, gyógyítani. Az erdélyi kenő bácsi kenés közben ismételgetve mondogatja, hogy „nincsen semmi baj”. Mi három fiút neveltünk fel. Kisgyerekek kisebb fájdalmait a ringatás, simogatás, kézrátétel közben ismételgetve mondogatott spontán ráolvasással kezeltük. Fürdetéskor mindig azt mondogattuk, hogy „lúdról a víz, gyerekről a baj”. Én nyitott vagyok a párhuzamos világok felé. Én hiszek abban, hogy léteznek lelkek, szellemek, hogy létezik rontás, szemmel verés, ráolvasás,… amit a régi hagyományokból, hallomásból ismerünk. Hiszek abban, hogy ingával, varázsvesszővel olyan jelzéseket is érzékelhetünk, amit hagyományos érzékszerveink nem képesek érzékelni. Hiszek abban, hogy templomba járással, zarándoklással, imádkozással is gyógyíthatjuk saját magunkat és szeretteinket.  Hiszek a szentelt víz erejében is. A sámánok, táltosok gyógyító erejében is hiszek. Nem lehet az, hogy egy nép emlékezete nélkülöz minden valós alapot. Az egy más kérdés, hogy a mai hivatalos tudomány nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Szemet huny felettük. De mindenki dönthet úgy, hogy felébreszti a benne szunnyadó istenadta gyógyító képességet. Foglalkozás, utánaolvasás, kísérletezés, sok-sok gyakorlás után mindenki elérhet eredményeket. Ha legalább megtanul egy kicsit masszírozni, az már sokat jelent. A két tenyerünk nagyon erős biolézer, infra sugárzó. Fejfájás, hasfájás, szemfáradság enyhíthető kézrátétellel.
Vannak olyan emberek, akik születésüktől fogva, vagy valamilyen betegség, külső behatás, sokk hatására paranormális tulajdonságokkal bírnak. Ilyen ember Biba Struja, vagy Slaviša Pajkić, vagy Electric Man néven ismert különleges szerb férfi, aki többszáz voltos feszültséget képes létrehozni a testében, amitől kigyullad a villanyégő. Két kezébe két villát véve, amit beleszúr egy virslibe, képes megfőzni a virslit. Félnek vele kezet fogni. Hogyan működik? Ki tudja. De működik. Ez az ember furcsa képességét gyógyításra használja. Az ujjával megérint bizonyos trigger pontokat (vagy akupunktúrás pontokat)  a bőrön, jön egy rángás és elmúlik a fájdalom. Ez is paranormális.

 

 

Megosztok  egy hétköznapi csodálatos módszert, amit nemrégen fedeztem fel, véletlenül. A feladat az volt, hogy készítsek  kettő bögre teát. A tea úgy készül, hogy egy teáskannába teafüvet vagy tea tasakot teszek, majd a forralóban felforralok valamennyi vizet. A porcelán teáskannát pár hete összetörtem. Felhoztam a pincéből a cirka 1 literes fém kannát, ami belül kissé sötét, patinás.  Én kissé rosszul látok, szóval, azt se tudom, hogy mennyi forró víz van benne. Különben is amikor a forraló-kannából öntöm bele a vizet, minden vadul gőzölög. A szemüvegem csupa gőz lesz. A gőztől alig látok.
Megfigyeltem, hogy mindennek ellenére, ha kimondom magamban, hogy „most két bögre vizet öntök a teáskannába”, és ezután megérzésre addig töltöm lendületesen a gőzölgő, forró vizet, amíg jelzést kapok valahonnan, akkor mindig pontosan két bögrényi víz lesz a teáskannában. Áztatás után kitöltöm a két bögrébe. Hónapok óta használom ezt a módszert. Természet feletti képességem van? Nincs. Mindez természetes, csak nem alkalmazzuk. Ez a módszer általános, nevezhetjük hétköznapi agykontrollnak is. Nem kell hozzá semmilyen tanfolyam, semmilyen könyv, csak használni kell az istenadta adottságot, amit minden ember, akinek van képzelőereje, teremtőereje, megkapott.
Annyi tanácsot kap az ember, hogy ettől a táplálék kiegészítőtől fog meggyógyulni, attól fog meggyógyulni, hogy egyen ezt, meg egyen azt, hogy szedje ezt, meg szedje azt a gyógyszert… Mitévő legyen, kinek higgyen? Higgyen a MEGÉRZÉSÉNEK! Van erre egy egyszerű módszer. Álljunk egyenesen, kezeinket engedjük le. Vegyük az egyik kezünkbe azt a gyógyszert, táplálék kiegészítőt, csodavalamit, amiről szeretnénk tudni, hogy jó az nekünk, vagy sem. Másik kezünket, karunkat emeljük fel vízszintes helyzetbe és tartsuk ott. Kérjünk meg egy másik személyt, hogy erővel nyomja le a vízszintesen tartott karunkat. Ha a csodavalami nekünk nem jó, könnyen le lehet nyomni  a karunkat, mert a test tónusa legyengült. Ha jó, akkor sokkal nehezebben lehet lenyomni, mert a test tónusa erős maradt. … A megérzés egy különlegesen hasznos dolog. Amikor beülök az autóba, és át kell vágnom Budapesten, felteszem magamnak a kérdést, „merre menjek?”. És az első gondolat lesz a jó válasz. A nők sokkal jobbak a megérzésben, ők sokkal érzékenyebbek.
Az elmúlt években több rokonomon is segített egy furcsa öngyógyító módszer, amit egy természetgyógyász ajánlott. Ez valamiféle energia pontok, vagy meridián pontok gyengéd kopogtatása egyfajta ráolvasás, affirmáció (megerősítés) mellett. Depressziót és allergiát sikerült ezzel a módszerrel teljesen meggyógyítani. Amikor megkérdeztem egyiküket, hogy pontosan hogyan működik, azt a választ kaptam, keressek fel egy természetgyógyászt, aki majd konkrétan nekem megmondja, hogy mi a teendő. Mert vigyázni kell a szavakkal, az energia pontokkal! Lehet használni, de lehet ártani. Én erre azt mondom, tanuljunk meg hallgatni a megérzésünkre. Utánaolvastam az interneten. A kereső kifejezés a „meridián kopogtatás” volt. EFT módszernek is nevezik. A problémánk megoldását megerősítő mondatok fennhangon történő mondogatása, azaz ráhangolódás után bizonyos pontok sorozatát végigkopogtatjuk az ujjainkkal. „Az EFT a szervezet energia rendszerével, az akupresszúrás pontokkal dolgozik. Gyöngéden kopogtatjuk ezeket a pontokat, miközben a probléma lényegére koncentrálunk. Mivel az energia rendszer, a meridián pontok mindenkinél léteznek, és a kopogtatásra reagálnak, az EFT-vel mindenkire tudunk hatni. Azokra is, akik nem hisznek benne.” Írja az egyik természetgyógyász.

 

 

A fenti módszerhez hasonlít a „a gyógyító kód” című könyvben leírt módszer. (Szándékosan nem nevezem meg a szerzőket, ezzel is arra ösztönözve az olvasót, hogy saját maga járjon utána, ha meg szeretne oldani valamilyen problémát.) Az ember képes önmagát meggyógyítani. Az immunrendszerünk legfőbb blokkolója a stressz. A káros energiamintákat, képeket kell felülírni pozitívakkal. 4 olyan pontja van a testnek, amelyeken keresztül közvetíteni tudjuk a gyógyító energiákat.

 

 

Röviden idézek a gyógyító kódot hirdető egyik internetes oldalról. „A 4 gyógyító központ és kezelésük: 1. az orr és a szemöldök vonalának találkozása, más néven “harmadik szem”, a fejen belül az agyalapi mirigy és a tobozmirigy; 2. az ádámcsutka, illetve a pajzsmirigy; 3. az állkapcsok mindkét oldalon a fül alatt, illetve belül az amygdala, a hippocampus, és a gerincvelő; 4. a halántékok, illetve belül a két agyfélteke és a hipotalamusz. A kezelés szó szerint a kezeinkkel történik. Érintsük össze mindkét kezünkön az öt ujjunkat, mintha az ujjainkból jövő képzelt fénysugarakat akarnánk egy pontba fókuszálni, és irányítsuk mindkét kezünk ujjait az éppen kezelt gyógyító központ felé 5-7 cm távolságból. …Mondjuk el az alábbi imát, behelyettesítve az éppen kezelt problémát: Imádkozom, hogy az összes ismert és ismeretlen negatív képet, egészségtelen hiedelmet, káros sejt-emléket és minden fizikai problémát, amely kapcsolódik a ____________ -hoz (itt mondjuk a kezelendő problémát), találjak meg, nyissam fel és gyógyítsam meg azáltal, hogy az Isten fénye, élete és szeretete betölt engem. Imádkozom, hogy ennek a gyógyításnak a hatása legyen százszoros” . Az az érdekes, hogy másokért is lehet imádkozni, másokat is meg tudunk ezzel a módszerrel gyógyítani.

Úgy gondolom, hogy az istenhit, remény, szeretet vonzásában, megérzéseink segítségével, segíteni akarással  mi, egyszerű halandók is csodákra vagyunk képesek. Álljunk a jó oldalra!
Végezetül eszembe jutott, hogy amikor egyszer elég rosszul éreztem magam, igen nyomott hangulatban felkerestem Géczy Gábor barátomat. Ez 11 éve történt.
Akkoriban folyamatosan nyomattam magamba a béta blokkolókat, nyugtatókat. Azt mondta, „álljál meg vagy üljél le és figyelj belülre, mintegy révületben. Tedd fel a kérdést (például Mitévő legyek, Istenem?) És hallgass a megérzésedre!”. Tanácsára, vele együtt felmentünk a mogyoródi Somlyó dombra. Beszélgettünk, elmélkedtünk. Elmúlt a rosszullétem. Erről az élményről írtam egy verset.

 

 

 

Kereszthegy
Megmászom a mogyoródi Somlyó dombot
Komótosan lépkedve és meg-meg állva
Gépkocsimban hagyva minden lenti gondot
Egyedül az éggel, s tájjal kommunikálva

 

Egy fakereszt a dombtetőn földbe szúrva
Őrzi titkát, jelezve, hogy ide álljál
Gondold végig, mit vinnél a hosszú útra
Ha hirtelen e dombról az égbe szállnál

 

 

Belülre figyelve kívánjál valamit
Magadnak, családnak, nemzetnek, s világnak
Ha akarod, ha küzdesz érte, megadatik
A fentiek terád gondosan vigyáznak

 

 

 

 

Bartha Ferenc mérnök,

MAG Közösség

 

 

 

 

 

 

 

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!