Olvassák és használják! Napi 5 perc könnyű szinkrogimnasztika és pár perc lazítás a Kulcs módszerrel. Csak ennyi? Olvassák figyelmesen, mert itt sokkal többről van szó. Én már tudom.

kulcs1

A Kulcs Stressz-Tеsztje
A feszültség (sikeresség) indikátora

A siker esélyei mindig mindenkinek megadatnak. Ez olyan természetes, mint a hóesés az utcán. De látják-e önök az esélyeiket? Készen állnak-e azok kihasználására? Ez attól függ, hogy az adott pillanatban mentes-e az önök tudata a stressztől, amely beszűkíti a figyelmet a probléma negatív oldalaira. 

Aki szokott számítógépen dolgozni, könnyen megérti ezt. Létezik az elszállás/kiakadás fogalma, amikor a billentyűk nyomogatása nem eredményez változást.
Így az emberi agyban stressz esetén valami az elszálláshoz hasonló dolog megy végbe, a jelek beérkeznek, de az agy nem reagál, kiakadt.
Ugyanezen okból magával az emberrel is megesik, hogy nem érti, hogy stresszben van, és hogy éppen emiatt nem oldódik meg a probléma.
A siker - értsd alatta a tevékenység eredményességét - függ az ember belső állapotától, a belső harmóniájának mértékétől. Аz élet minden problémája pedig a belső torzulások miatt keletkezik.
Van egy módszer arra, hogy bármely pillanatban ellenőrizzük, hogy az élet mely sávjában vagyunk: a fehéren vagy a feketén, a szerencse hullámain vagy sem, bízunk-e önmagunkban vagy túlzottan feszültek vagyunk.
A sikeresség efféle indikátorául szolgál a Kulcs Stressz-Teszt. Ez egy visszacsatolással ellátott teszt, végrehajtásával ön nem csak ellenőrizni tudja a feszültségének szintjét, hanem a stresszt is leveszi, áthelyezve önmagát a siker hullámaira.
A Stressz-Teszt a reflexek használatára épül. Például, ha ön egy citromra gondol, nyál választódik ki. Ez egy reflex, amely válaszként lép fel a mentális képre.
Ha van kapcsolat a gondolkodás és a test között, a vágyaink bekapcsolják a szükséges tartalékait a tudatalattinknak és a szervezetnek, azokat, amelyek a céljaink eléréséhez szükségesek.

kulcs2
A sikeresség indikátor – az a „próba vágyak” teljesülésének ellenőrzője.
Kívánja azt például, hogy az ön maga elé kinyújtott kezei eltávolodjanak egymástól oldalra, vagy, hogy kezdjék egymást vonzani, mint a mágnesek. Ez a mentális kép kiváltja a kezeinek reflektoros-automatikus távolodását vagy közeledését, a kívánságának megfelelően. Várjon nyugodtan 5-10 másodpercet. Megmozdulnak a kezei? Igen?
Ez azt jelenti, hogy ön nem stresszes, ezért ki tudja dobni a nem oda tartozó gondolatokat a fejéből, összpontosítva az elvártra. Önnek ma sikeres napja lesz!
De ha ön nem tud arra gondolni, amire akar, és csak arra tud gondolni, amire tud, akkor ön túlfeszültségben van, és a kezei nem mozdulnak, a kívánságai nem valósulnak meg.
Ön megnövelheti ennek a Kulcs-beli fogásnak a hatását, a háttérben kívánatos változásokra gondolva önben és az ön jövőjében. Ezek az elvárások-utasítások kezdenek fokozatosan megvalósulni, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az ön kívánságára szétnyílnak, vagy összezáródnak az ön kezei. 
Ez azért történik meg, mert az agyban az ideo-reflektoros fogások végrehajtásakor, amilyen lényegében „sikeresség indikátor”, végbemenneka pszichikai és a fiziológiai folyamatok a dominánsok egyidejű átkapcsolásával. Ahogy például a sebességváltás történik az autó sebességváltójában.
Így a Kulcs Stressz-Teszt eredményeképpen ön a lelki-testi egyensúly különösen kellemes állapotát úgy érzékeli meg, mintha most érkezett volna vissza egy szanatóriumból.

Amikor a gyakorlat nem sikerül, tekintse úgy, hogy a siker indikátor piros fénnyel jelez önnek: még akkor is, ha külsőleg önnél minden rendben van, az ön szervezete kiadja/kijelzi az ön belső riasztását, a feszültséget.
Ez nem baj! Keresse meg magában a kényelmes állapotot, megtalálja – és a kezei megindulnak.  Így gyakorolva a felszabadítást az ön erőfeszítései hatékonyságának kontrollja közben, gyorsan megtanulja irányítani a saját állapotát. Minden egyes alkalommal egyre könnyebben és könnyebben engedi el a feszültséget. Ez elkerülhetetlenül meg fog történni, mert az indikátor teszt, melynek egyedisége az úgynevezett „visszacsatolásban” rejlik, nem csak rögzíti a stressz feszültségének nagyságát, hanem egyidejűleg csökkenti is azt.
A kezek szétúszása valaki számára ideális, de van akinél annak eredményessége a várakozásnál gyengébb. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni a Kulcsot önmagához - egy másik gondolat-reflektoros fogást,   amely maximális effektust szolgáltat: az elvárt mozgás gyors megvalósulását, a stress ledobását és az elvárt állapot elérését.

De milyet? Amilyet szeretne!
Lehet, hogy – a kezek felúszása? Vagy valamilyen másik ideo-reflektoros mozgás, amelyet egyénileg választhatunk ki az Önszabályozás csillaga komplexumból. Éppen ez lesz az ön saját Kulcsa önmagához.
És ön megtanulja elérni a szükséges pillanatban a megbékélést, a kiegyensúlyozottságot, a mozgósítást, a frissességet, a lelkesedést, a bátorságot, a küzdelemre kész állapotot  – és bármely más, önnek szükséges állapotot, az önnek szükséges időpontban, a szükséges helyen.   

Az emberek közel 70%-a képes már a Teszt első kísérletére elérni a belső szabadságot a repülés érzetével, nirvánával, és felhasználva ezt, helyrejönni és ráhangolódni a vágyott eredményekre, változásokra - önmagában és az életben.

Ha pedig a Teszt kimutatja az összeszorítottság jelenlétét, el lehet érni ugyanazt az állapotot más úton, más felszabadító fogásokat és gyakorlatokat felhasználva, amelyek a Szinkrogimnasztika fejezetben kerülnek ismertetésre. Ilyen módon kerül levételre az összenyomottság és növekszik meg a képesség a saját állapot szabályozására, ami különleges hasznot/eredményt hoz!

A Kulcs Stressz-Tesztjének első használata után célszerű leülni és passzív módon üldögélni, függetlenül a Teszt közvetlen eredményeitől. Ez az Utóhatás stádiuma. Az Igazság pillanata, amelyben érezni kezdi, hogy mi változott meg önben a Teszt után.
Ebben a stádiumban játszódik le az intenzív rehabilitálódás a lelki-fizikai jólét érzésének megjelenésével, mintha áldás szállna önre.

FIGYELEM! Ennek a stádiumnak a teljesítése során egyáltalán nem szükséges speciálisan ellazulni vagy elhessegetni a gondolatait.

Ennek a stádiumnak a technológiája következő feltételek teljesülését követeli meg:
1. A tekintete legyen szétszórt, mozdulatlan (ne futkosson tárgyról tárgyra). A szemek először legyenek nyitva, nem fókuszáltak, a semmibe nézőek. Így szokott lenni a fáradtság, vagy a mély elgondolkodás pillanataiban. A szemeket csak akkor érdemes becsukni, amikor annak szükségét érzi.
2. A gondolatoknak szabad folyást kell hagyni, azaz azon kell gondolkodni, ami az eszébe jut, és nem kell akadályozni még a rossz gondolatokat sem - jöjjenek, ahogy jönnek.
3. Ha álmosság lép fel, könnyek vagy üresség érzet a fejben – ne akadályozza ezt a pozitív levezető folyamatot. 

kulcs3

Néhány percen belül beköszönt a várt nyugalom, a boldogulás érzete.

De lehet, hogy előbb bekövetkezik a terhelés megszűnése – az átélt benyomások felszínre kerülése, majd utána az élet tavasza! Ugyanazokra a benyomásokra önök már másképpen reagálnak – sokkal nyugodtabban.
Az a fő, hogy ne siessünk. Pihenve kell megvárni azt a pillanatot, amikor a fej kitisztul és beköszönt a frissesség érzése, ezek után nyissuk ki a szemünket és nyújtózkodjunk egyet.
Általában ilyenkor a látás élesebbé válik, a tárgyak – jobban kivehetőkké, a színek telítettebbekké. 
Általában, első alkalommal a Teszt teljes értékű lebonyolítása a helyre állítódással együtt 1 perctől 10 percig terjedő ideig tarthat, vagy ha ön nagyon kimerült, fél óráig vagy akár egy egész órán keresztül. Ha a Teszt után szeretne üldögélni egy kicsit – pihenjen. Ez a - helyreállítódás, rehabilitáció. Magától meg fogja érezni, mikor kell kinyitnia a szemét!
Ezek után ön úgy fogja érezni magát, mint egy jó séta után a friss levegőn, telve lesz friss erőkkel és éberséggel!   
Ezzel a módszerrel a szervezet akkora helyreállítási hatását érheti el, amimegfelel egy szanatóriumban töltött hónapnak.
Máskor már nem lesz kedve hosszasan üldögélni, minden megtörténik másodpercek alatt.
Mindez a szervezet kiindulási állapotától függ. Most, hogy a stressz levételre került, már maguk érezni fogják annak igényét, meghallották/észrevették/észlelték annak jeleit, amelyeket végrehajtva – bármikor helyreállíthatják önmagukban a harmóniát.  

A Kulcs fogásainak alkalmazása után sok az energiája, friss a feje,  világos a szemlélete és tengernyi a bája!

A továbbiakban a Kulcs Stressz-Tesztje nem fog több időt igénybe venni 30 másodpercnél.
A Kulcs Stressz-Teszt megmutatja, készen áll-e a sikeres tevékenységre, vagy fel kell szabadulnia, vagy akár helyre kell állítódnia, vagy lehet, hogy önnek egyenesen tehermentesülnie és „reset”-elődnie kell.

Szeretne sikeres lenni?
Akkor érje el először a sikeresség állapotát!

Az agy mechanizmusai úgy vannak elrendezve, hogy ha az ember erőt fejt ki vágyott céljainak elérése érdekében, viszont a várt eredmények nem következnek be, akkor törvényszerűen csökkenni fog az önmagában való hit, kétségek fogják gyötörni a tetteinek helyességét illetően, és új megoldásokat keres.  Ettől még depresszió is fölléphet.
De ha az erőkifejtések, egyik a másik után, a várt eredményekre vezetnek, végbemegy az agyi energia lavinaszerű kiszabadulási mechanizmusának bekapcsolódása, amely megnyitja a szervezet belső tartalékait. 
Ebben az állapotban a vérbe endorfin-szerű anyagok kerülnek. Ahogy mondani szokás, az ember szédülni kezd a sikerektől, szárnyai nőnek, kialakul az Én képes vagyok rá!
Minél rövidebb az összeköttetés az erőkifejtés és a várt eredmény között, annál vonzóbb az ember számára a tevékenység. (Nevetséges, de tény: a vakarózást az ember azért élvezi, hogy itt az erőkifejtés és az eredmény között – a legrövidebb a kapcsolat.)
A természet alakította ki a visszacsatolások eme rendszerét az erőfeszítés és az eredmények között, mint jelző mechanizmusát az út meghatározásának, mint egy iránytűt a megoldás kiválasztása helyességének vonatkozásában.
A Kulcs Módszer lehetővé teszi a sikeresség állapotának modellezését, amikor ön szeretné megnövelni a hitét önmagában.  
A Módszer azon az elven alapszik, hogy a fogásokat (gyakorlatokat) egymás utáni kipróbálás útján választjuk ki, megkeresve közülük azt (egy olyat), amely azonnal szolgáltatja a várt eredményt – a reflex-szerű megvalósulást. Аzok a fogások pedig, amelyek nem sikeresek, egyszerűen figyelmen kívül lesznek hagyva.
Ilyen módon, a Kulcs szerint foglalkozva kimunkálódik a pozitív gondolkodás: keresni a megoldást, nem pedig a sikertelenség “ördögi körébe” esni.   Éppen ezért ez a módszer nem csak a feszültséget csökkenti és az ember önmagába vetett hitét növeli, hanem fejleszti a kreatív képességeket is. 
És minél nagyobb volt a kiindulási feszültség, a kontraszt elve alapján ön annál inkább érzi a megkönnyebbülés érzését, új erők beáramlását.
А sikeresség állapotával tetszőleges dolgok teljesülnek sikeresen.

A sorozat többi része itt található:
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-1-resz-47633
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-2-resz-47656
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-3-resz-47680
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-5-resz-47716
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-6-resz-47733
http://zoldujsag.hu/szinkrogimnasztika-es-a-kulcs-modszer-7-resz-47756

 

 

 

Folytatjuk!

Írta: Haszaj Aliev,
magyarra fordította: Székely Sándor,
lektorálta:  BarthaFerenc

 

 

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!