Sajnos semmi sem változott!!! Az alábbiakban a „A világ népeinek nevében” – című beadványból olvashatnak részletet, melyet dr. Matthias Rath nyújtott be a Hágai Nemzetközi Büntető Bírósághoz. Hága, 2003. június 14.

A Nemzetközi Büntető Bíróság főügyészének
Louis Moreno-Ocampo szenátornak
c/o International Court, Maanweg 174
NL-2516 AB Den Haag/The Hague

E panasz a Nemzetközi Büntető Bíróság (ICC) előtt az emberiség történelme során elkövetett legsúlyosabb bűncselekményeket tárja fel. A vádlottakat azzal gyanúsítjuk, hogy a gyógyszeripar „betegségüzlete”, háborús bűncselekmények és más emberiségellenes bűncselekmények miatt emberek milliói betegedtek meg, vagy szenvedtek sérüléseket, illetve vesztették életüket. Ezek a bűncselekmények a Nemzetközi Büntető Bíróság joghatósága alá tartoznak.
A vádlottak tudatában vannak annak, hogy e bűncselekmények miatt felelniük kell, ezért globális kampányt indítottak az ICC fennhatóságának aláásására, hogy felülhelyezhessék magukat a nemzetközi jogon, és folytatólagosan követhessék el bűncselekményeiket az egész emberiség kárára.
Ezért panaszunkat az ICC-nek a lehető leggyorsabban ki kell vizsgálnia. Ugyanakkor felhívást intézünk minden természetes személyhez és minden kormányhoz: csatlakozzék a panaszhoz, hogy egyszer s mindenkorra véget vethessünk ezeknek a bűncselekményeknek.
A kartell
Az e panaszban foglalt vádpontok két fő bűncselekmény-kategóriához kapcsolódnak:
Népirtás és más emberiségellenes bűncselekmények, amelyeket a gyógyszeripar a „betegségüzlet” révén követett el.
Háborús bűncselekmények, agresszió és más emberiségellenes bűncselekmények, amelyeket a közelmúltban Irak ellen vívott háborúval kapcsolatban, illetve annak egy világháború felé vezető nemzetközi eszkalációja során követtek el.
A bűnözés e két területe szorosan összekapcsolódik, s közöttük az összekötőkapocs, hogy a jogellenes cselekményeket ugyanazon vállalati érdekcsoport és politikai támogatóik nevében és érdekében követték el. A bizonyítékok és a vádlottak közös indítékainak bemutatására rövid történelmi áttekintésre van szükség.
A 20. században a gyógyszeripart azzal a céllal alakították ki és szervezték meg, hogy ellenőrzést gyakoroljon a világ egészségügyi ellátó rendszerei fölött, s ennek révén következetesen szabadalmaztatott, és ezért nyereséget ígérő szintetikus gyógyszerekkel helyettesítette a természetes, nem szabadalmaztatható gyógymódokat. Ennek az iparágnak a kialakulása nem szerves fejlődés eredménye, éppen ellenkezőleg: létrejötte gazdag és gátlástalan vállalkozók kis csapata által vezetett befektetési csoport döntésének következménye. Ez a társaság, a további gazdasági előnyök elérése érdekében, „piacaként” tudatosan választotta az emberi testet.
E befektetők mögött a Rockefeller csoport állt, amelynek tagjai már a 19–20. század fordulóján kezükben tartották az Egyesült Államok petrolkémiai iparának több mint 90 százalékát, és új, globális befektetési lehetőségeket kerestek maguknak. A másik, ezen a területen aktív befektetői kör a Rothschild pénzügyi csoport körül alakult ki.
A kartell és a második világháború
A 20. század első felében, a Rockefeller-érdekeltségbe tartozó Standard Oil (ma EXXON) után, a második legnagyobb gyógyszeripari-petrolkémiai vállalatbirodalommá a németországi székhelyű I.G. Farben vált. Ez a vállalatbirodalom játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy Hitler hatalomra került, így közvetve felelősséggel tartoznak Európa, illetve a világ nagy részének leigázásáért is. Sőt a második világháború olyan jellegű támadó háború volt, amelyet az I.G. Farben tervezőasztalai mellől terveltek ki, indítottak meg és vezettek. Az I.G. Farben az I.G. Auschwitz anyavállalata volt, azé a vállalkozásé, amely ennek a vegyipari kartellnek a Németországon kívüli legnagyobb ipari üzeme volt. A kartell gazdagságát jelentős részben a
rabszolgamunkásoknak köszönheti, akik – közöttük az auschwitzi koncentrációs tábor foglyai is – vérükkel és szenvedésükkel fizettek ezért. Az I.G. Farben támogatta, majd saját céljaira használta fel Németország gátlástalan politikai vezetőit, hogy gazdasági uralma Európában és a világ többi részén is kiteljesedjék.
Az I.G. Farben és a Rockefeller csoporthoz tartozó Standard Oil között sajátos kapcsolat alakult ki: kölcsönösen egymás legnagyobb részvényeseivé váltak. A szövetségeseknek a náci Németország fölött aratott győzelme abban az időben keresztülhúzta az I.G. Farben számításait, hogy ez a társaság legyen a világ legnagyobb gyógyszeripari és petrolkémiai
vállalatbirodalma. A Standard Oil és a Rockefeller-konzorcium más gyógyszeripari-petrolkémiai vállalatai viszont ennek az iparágnak a leghatalmasabb pénzügyi csoportjává váltak, és dominanciájuk azóta is fennmaradt.
Az 1947-ben a háborús bűnösök nürnbergi törvényszéke az I.G. Farben több vezetőjét bűnösnek találta, és emberiségellenes bűncselekmények, például népirtás, fosztogatás és más bűntettek elkövetése miatt elítélte. A nürnbergi törvényszék az I.G. Farben kartellt feloszlatta, utódvállaltként így jött létre a Hoechst, a Bayer és a BASF. Jelenleg e társaságok mindegyike egyenként is nagyobb, mint annak idejében az anyavállalat, az I.G. Farben volt.
Mindazonáltal ma a világ vezető gyógyszeripari exportőrei az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia: három forgalomba hozott gyógyszerből kettő e két ország vállalataitól származik.
A gyógyszeripari üzlet alapjai
A vádlottak felelnek több százmillió ember haláláért, akik szív- és érrendszeri betegségekben, rákban és más olyan betegségekben veszítették életüket, amelyeket már régen meg lehetett volna előzni, és nagyrészt fel lehetett volna számolni.
Emberek millióinak korai halála nem a véletlen, és nem a hanyagság következménye; azt a gyógyszeripar, illetve befektetői nevében szándékosan és következetesen megszervezték, kizárólag azzal a céllal, hogy a világ dollártrilliókat érő gyógyszerpiacát tovább bővíthessék.
A gyógyszeripar „piaca” az emberi test; megtérülési rátája a betegségek fennmaradásától, sőt újabb kórok megjelenésétől függ.
A profit ugyanakkor a medicinák szabadalmaztathatóságának függvénye, s a jogvédelem alatt álló termékek eladása révén ez a Föld legnyereségesebb iparága.
Ezzel szemben, bármilyen betegség megelőzése vagy felszámolása jelentősen csökkenti, vagy akár teljes egészében meg is szünteti a gyógyszerek piacát. Ezért a gyógyszeripari vállalatok következetesen dolgoznak a betegségek megelőzése és felszámolása ellen.
E bűncselekmények elkövetéséhez a gyógyszeripari vállalatok végrehajtók és bűnsegédek egész hálózatát alkalmazzák a tudományban, az orvoslásban, a tömegtájékoztatásban és a politikában egyaránt. A gyógyszeripar lobbistái és korábbi vezetői kormányokat manipulálnak, sőt akár maguk működtetik azokat. Ez a sokmillió dolláros „betegségüzlet” évtizedeken keresztül korrumpálta a nemzeti jogalkotást, vagy élt vissza megszerzett pozícióival, kockáztatva ezzel több százmillió ártatlan ember egészségét és életét.
A gyógyszeripar sikeres befektetői üzletágként történő működésének előfeltétele a biztonságos és természetes gyógymódok száműzése volt, hiszen ezek az eljárások nem szabadalmaztathatók, ezért a nyereségük igen szerény. Ráadásul a természetes gyógymódok – sejtmetabolizmusban játszott meghatározó szerepük folytán – hatékonyan segítenek a betegségek megelőzésében és megszüntetésében.
A természetes, megelőzésre irányuló gyógymódok felszámolása, valamint az, hogy a világ legtöbb országában az egészségügyi ellátórendszert is sikerült megkaparintani, azt jelenti, hogy a világ szinte minden nemzete, így emberek milliói kerültek a gyógyszeripari befektetők befolyása alá.
A gyógyszeripar, mint a szervezett csalás üzletága
A gyógyszeripar „egészséget” kínál páciensek millióinak, de nem az ígért „árut” szállítja. Ehelyett olyan termékeket ad el, amelyek enyhítik ugyan a tüneteket, viszont más betegségek kialakulását segítik elő, mert ez a biztosítéka a jövőbeni üzletnek. A csalás leplezése érdekében ez az iparág kétszer annyi pénzt költ a valódi törekvései elkendőzésére, mint amennyit a újabb gyógymódok kutatására. Ez a szervezett félrevezetés a magyarázata
annak, hogy a gyógyszeripar – a stratégiailag alaposan kidolgozott álca mögül – csaknem egy évszázadon át az emberiség jótevőjeként jelenhetett meg. Ez a bűnös iparág szinte túszként tartja fogva hatmilliárd ember egészségét, és a világ legtöbb országának gazdaságát.
A gyógyszeripar „betegségüzletének” leleplezése
Az elmúlt évtizedben én vezettem a világ legnagyobb befektetői ipara által folytatólagosan elkövetett szervezett csalás leleplezésére irányuló erőfeszítéseket. Jelentősen hozzájárultam annak bizonyításához, hogy a Föld népei egészségének javítása előtt álló legnagyobb akadály maga a gyógyszeripar, és a befektetői érdek; e csoport tagjai éppen a betegségek terjedésétől remélhetik a hasznot.
Tudósként az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy felfedeztem a szív- és érrendszeri betegségek és más krónikus megbetegedések valódi okát. Kollégáimmal és másokkal együtt meghatározó szerepünk volt a hatásos, természetes és nem szabadalmaztatható gyógymódok kidolgozásában, és ezek a gyógyszeripar „betegségüzletéhez” képest valódi alternatívát jelentenek. A sejtmetabolizmust optimalizáló természetes molekulák azonosítása lehetővé teszi az emberiség számára, hogy megelőzze, sőt nagyrészt felszámolhassa napjaink leggyakoribb betegségeit, beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket, a rákot és sok más kórt is.
Ami a jelenlegi nemzetközi válság, és az Irak elleni támadóháború mögött van
Négy fő tényező fenyegeti a gyógyszeripar túlélését, vagyis ennek a soktrillió dollár értékű, hosszú távú befektetési iparágnak a hosszú távú fennmaradását:
1. Feloldhatatlan jogi konfliktusok, amelyek termékfelelősségi perek lavináját indíthatják el sok gyógyszeripar vállalat ellen.
2. Feloldhatatlan tudományos konfliktusok a természetes, nem szabadalmaztatható gyógymódok terén történt tudományos áttörés miatt, mert az ezek révén megszűnő betegségek alaposan rontják a gyógyszeripar piaci kilátásait.
3. Feloldhatatlan etikai konfliktusok, hiszen az egész gyógyszeripari lobbi elveszti hitelességét amiatt, hogy a hatalmas szabadalmi díjak az emberek többsége számára nem teszik lehetővé a gyógyszerekhez való hozzáférést, és ez milliók korai halálát jelenti.
4. Feloldhatatlan vállalati konfliktusok a gyógyszeripari üzleti modell, mint szervezett csalás leleplezése miatt.
A gyógyszeripari kartell évtizedeken át minden megtett a szabadalmaztatott gyógyszerekkel folytatott globális üzlet védelme érdekében, illetve a mesterséges medicinákkal versengő, nem szabadalmaztatható egészségügyi alternatívák terjesztésének betiltására. Erőfeszítéseik nemzetközi szinten folynak: a visszaélések terepévé váltak az Európai Parlament, az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ más szervezetei is, amelyekbe képviselőik beszivárogtak.

Most, hogy kiderült: a világ legnagyobb befektetési iparága nem más, mint szervezett csalásra épülő globális vállalkozás, amelyet felelősségi perek tízezrei kísértenek, sürgetővé vált, hogy iparjogvédelmi törvények meghozatalával leplezzék ezeket a bűncselekményeket, és megszilárdítsák ellenőrző szerepüket az egészségügyi ellátás fölött az egész világon – a „betegségüzlet” folyamatos ellenőrzése érdekében. A szervezett csalás elkendőzését célzó, meglehetősen széles körre kiterjedő protekcionista törvények magukban foglalták a polgári szabadságjogok megnyirbálását és más drasztikus intézkedéseket, amelyek békeidőben nem vihetők keresztül. Az ilyen lépések megvalósítása érdekében a nemzetközi válság eszkalációjára volt szükség, vagyis katonai konfliktusok sorozatára, amelyek kapcsán a tömegpusztító fegyverek bevetését, sőt a világháború kirobbantását is fontolgatják. Ez a feltétele annak, hogy a globális fenyegetettség lélektani állapota alakuljon ki, amely lehetővé tenné, hogy a polgárokat megfosszák jogaiktól, hogy rendkívüli állapotot hirdetessenek ki, és hogy olyan protekcionista jogszabályokat vezessenek be és hajtsanak végre, amelyek lehetővé tennék a vádlottaknak, hogy a „betegségüzlet”, s más bűnös üzelmeik sora korlátozás nélkül folytatódjék.
Ebben a helyzetben a gyógyszeripar vált George Bush választási kampányának legnagyobb támogatójává, mégpedig egyértelműen azzal a céllal, hogy a világ leghatalmasabb politikai és katonai központjára közvetlen befolyást gyakorolhasson. George Bush megválasztásával pedig a Rockefeller befektetői csoport valóban direkt hatással lehet a Fehér Házra, a Pentagonra és az ott meghozott politikai döntésekre. A Rothschildok Nagy-Britanniában hasonló befolyást gyakoroltak Tony Blair kormányára.
Így már nem is meglepő, hogy a két legnagyobb gyógyszeripari hatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia gerjesztették a nemzetközi válságot, és kezdeményezték a háborút Irak ellen. E háború állítólagos szükségességét azzal igazolták Amerika, Nagy-Britannia és a világ népei előtt, hogy ez a terrorizmus elleni világméretű küzdelem része, vagyis nem más, mint keresztes hadjárat a lator kormányok elmozdítása érdekében, és a tömegpusztító fegyverek terjedése ellen.
Így azok a vállalati érdekcsoportok és azok a politikai támogatóik, akik felelősek a „betegségüzlet” fennmaradásáért, s ennek folytán emberek millióinak haláláért, most már bűnösek abban is, hogy Irakban ártatlan emberek tízezreinek életét tették kockára, s fiatal amerikai, angol és más nemzetek katonáit küldték a halálba. Ők felelnek az Irak elleni támadóháború nemzetközi felhatalmazás nélküli kirobbantásáért és levezényléséért, s ugyancsak ők felelnek az elfoglalt Irakban rabszolgasorba taszított emberekért, a fosztogatásokért és más bűncselekményekért is.
Ha a felsorolt bűncselekményekért ezeket az érdekcsoportokat és politikai támogatóikat azonnal nem számoltatják el, várhatóan továbbra is mindent megtesznek a nemzetközi válság eszkalációjáért, amely magában hordozza egy tömegpusztító fegyverekkel vívott háború kockázata.
Ebben a kritikus történelmi helyzetben a Nemzetközi Büntető Bíróság főügyészének figyelmébe ajánlom mindezeket az emberiségellenes bűncselekményeket, ezeket a háborús bűncselekményeket, az agresszió és a népirtás bűncselekményét, és sürgetem őt, hogy azonnal tegyen lépéseket a további bűncselekmények megelőzésére, valamint a végső katasztrófa, a világháború megakadályozására.
Felhívást intézek minden magánszemélyhez, kormányhoz, vállalathoz és más szervezethez, bárhol legyen is a világon, aki megszenvedte ezeket a bűncselekményeket, vagy véget kíván vetni azoknak, hogy csatlakozzék ehhez a panaszhoz.


 

 

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!